KBC Bežanijska kosa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mobilni telefon i uticaj na zdravlje

E-mail Print PDF

 

Kako mobilni telefon emituje elektromagnetno zračenje, postoje autoriteti koji opominju na moguće negativne posledice po zdravlje korisnika nakon dužeg perioda korišćenja. Zračenje je nejonizujuće, ali, ma koliko bila minimalna, verovatnoća štetnog uticaja postoji. Mnoge studije su pokazale da nema značajnije veze između korišćenja mobilnog telefoma i ljudskog zdravlja, ako je to korišćenje u granicama kratkotrajnog i normalnog dnevnog korišćenja, ali zbog ekstremno brzog rasta broja korisnika pokreću se i dalje opsežna ispitivanja.

Današnji konsenzus naučnih i medicinskih udruženja je da negativan efekat po zdravlje korisnika još uvek ne možemo sa sigurnošću utvrditi, sobzirom na mali vremenski period masovnog korisšćenja mobilnih telefona, koji ne dozvoljava signifikantnu statističku studiju. Ipak se preporučuje ne korišćenje i dugo držanje mobilnih telefona blizu glave ili srca, naročito dece

SCENIHR (Scientific Commitee on Emerging and Newly Identified Health Risks) je zaključio 2007. godine da nema signifikantnih efekata po zdravlje čoveka od radijacije mobilnih telefona pri normalnoj upotrebi, tj da normalna ekspozitura radijaciji mobilnih telefona nemože izazvati rak mozga, neurologičke ili reproduktivne efekte, ali neke nekonkluzivne studije sugerišu na mogučnost beningnog tumora slušnog nerva.

Britansko udruženje dermatologa objavilo je upozorenje na postojanje alergijskih reakcija na niklovane površine, često korišćene na eksterijerima mobilnih telefona.

U mnogim zemljama zabranjena je upoteba mobilnih telefona za vreme vožnje.

Postoje studije o uzročno posledičnoj vezi između tumora glave i dugotrajnog korišćenja mobilnog telefona. i kao rezultat imamo zaključak da ne postoji definitivan dokaz, ali da je posle 10 i više godina intenzivnog korišćenja mobilnog telefona i to uglavnom na istoj strani glave potrebno redukovati upotrebu mobilnog telefona kao preventivu.

Činjenica je da deo radio talasa emitovanih sa mobilnog telefona apsorbuje glava čoveka. Radio talasi emitovani sa GSN uređaja mogu imati pik od 2 wata. Količina radijacije apsorbovane ljudskim telom se meri u SAR jedinicama i maksimalan nivo je definisan različito u različitim zemljama.

Ispituju se i termalni i non-termalni efekti, kao i uticaj radijacije mobilnih telefona na krvno moždane barijere, a kod nekih korisnika su zabeleženi neočekivano, za vreme i posle korišćenja mobilnih telefona, simptomi hipersenzitivnosti na koži glave i ekstremiteta, nesanice, tachycardije i slično i svi ti simptomi mogu takođe biti atributi stresa.

Projekat INTERPHONE u 13 zemalja ispituje kancerogene rizike sa idejom da je za merodavno ispitivanje potrebno preko 10 godina studija.

U Danskoj je 2006. godine obavljeno opsežno ispitivanje povezanosti korišćenja mobilnih telefona i bolesti raka na preko 420000 stanovnika i pokazalo se da nema rizika, a nemačka zvanična agencija za zaštitu od radijacije objavila je da je ova studija nekonkluzivna.

Švedska studija 2005. godine pokazuje da nema podataka koji podržavaju hipotezu da postoji veza između mobilnog telefona i porasta rizika od glioma ili meningioma.

Briitanska studija 2005. godine ukazuje na zaključak da nema substancijalnog rizika od akustičnog neuroma u prvoj dekadi korišćenja mobilnog telefona.

Nemačka studija 2006. godine pokazuje da je nema rizika od gluoma ili menigluoma ali da je potrebno korišćenje mobilnog telefona na duži period da bi se došlo do zaključka

2007.godine u Švedskoj zaključeno je da:

·         Korisnici celularnih telefona imaju rizik od malignih glioma

·         Postoji veza između celularnog telefona i akustičnog neuroma

·         Veča je verovatnoća da se tumor pojavi na strani glave na kojoj se koristi mobilni telefon

·         Sat vremena korišćenja mobilnih telefona dnevno signifikantno povećava rizik posle 10 godina korišćenja.

Takođe je zaključeno da je uzrast značajan faktor i da korišćenje mobilnih telefona pre 20-te godine povećava rizik od tumora mozga sa relativnih 5,2 u odnosu na 1,4 za sve uzraste.

Ispituje se intenzivno i uticaj korišćenja mobilnih telefona na san, kao i oblast uticaja radijacije emitovane sa fiksne infrastrukture mobilnih ttelefona, kao što je uticaj baznih stanica i njihovih antena. U ovom slučaju emitovanje je kontinuirano i mnogo je jače zračenje, ali ono opada sa kvadratom rastojanja. U Francuskoj je 2002. godine ispitano stanovništvo koje živi blizu (do 300m) od GSM celularnih tornjeva u ruralnim oblastima i do 100m u gradskim i zaključen je značajan uticaj koji se reflektuje kao prekid sna, gubitak memorije, glavobolja ili zamor.

Kako tehnologija napreduje i mada u gradovima raste broj 3G tornjeva, vazno je reći da radijacija opada u odnosu na 2G mreže, a francuski eksperti su objavili da se udaljenost tornjeva, koja je bila preporučena na 100m rastojanja od naselja može preimenovati na 100m od škola i dečijih ustanova.

Telekomunikacioni radnici koji provode radno vreme na kratkim rastojanjima od aktivne opreme mogu biti izloženi većem riziku od ostale populacije. Inače, u poslednjih 50 godina sprovedeno je mnogo opsežnih studija za ljude zaposlene blizu radarskih postrojenja ili opreme sa RF zračenjem i nije zabeležena značajnija veza između radijacije sa tih uređaja i porasta broja obolelih od raka.

U želji da zaštiti stanovništvo koje živi u okolini baznih stanica i korisnike mobilnih telefona, vlade donose uredbe i standarde i ICNIRP (Internacional Commission for Non Ionization Radiation Protection) je najrespektabilnija organizacija, čiji standardi su primenjeni u preko 80 zemalja. Tako mobilni operateri moraju imati licence za konstrukciju i sertifikate o nivou emisije zračenja.

Bezbedonosni standardi su se menjali u toku vremena. Tako na primer, 1996.godine FCC standard je 580 microW/cm2 na bilo koji 30 minutni period za 869 MHz, 1998. godine ICNIRP standard za gornju granicu uzima 450 microW/cm2 na 900 MHz i 950 microW/cm2 na 1900 MHz.

Postoje preporuke u nekim zemljama, kao Austriji, Francuskoj, Nemačkoj i Švedskoj, bez obzira na još uvek očekivane definitivne naučne rezultate, da ne treba držati mobilni telefon uz telo, da treba koristiti "hands-free" da bi se smanjila radijacija na glavu i ne koristiti mobilni telefon u kolima bez eksterne antene.

Korišćenje mobilnih telefona u bolnicama može biti u čestim slučajevima ometajuće za piacijente i nije preporučivo u odeljenjima intenzivne nege i zbog mogućnosti interferencije sa medicinskom opremom.

 

 

 
Zakoni...

Vodiči Dobre Kliničke Prakse

Vodiči...

Javne nabavke

Posetilaca na sajtu

We have 56 guests online

Za Zaposlene u KBC B.Kosa


Druge Ustanove...

Испитивање здравља србије

Zdravstveni Savet Srbije...

Untitled-2.gif