KBC Bežanijska kosa

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nastavnici

E-mail Print PDF
Najznačajnije nastavne aktivnosti KBC sprovode se kroz delatnost Nastavne baze Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
KBC je oficijelno nastavna baza za: Internu medicinu, Hirurgiju, Radiologiju i Socijalnu medicinu, što je regulisano ugovorima sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.
Studentima medicine su na raspolaganju svi resursi ustanove i nastojanja nastavnog osoblja da im omoguće sticanje vrhunskih znanja i veština u struci. U ustanovi je inače stvorena akademska atmosfera tj. postupanje svih članova kolektiva u kojima se prisustvo studenata i njihov radni status na edukaciji tretira kao prestižna obaveza zaposlenih i razume se posebno nastavnika . Pored dva amfiteatra, KBC studentima pruža usluge restorana, garderobe, kao i poosebno zaposlenog osoblja na koordinaciji edukativnih programa kojih uvek istovremeno ima više. Postoje posebne prostorije namenjene nastavnoj bazi Medicinskog fakulteta i svi studenti, specijalizanti i drugi učesnici u edukativnim programima mogu se obratiti službi za edukaciju na tel. 30 10 721,  30 10 777 lok. 630  radi dobijanja svih neophodnih informacija oko termina i mesta odvijanja edukativnih aktivnosti. 
Student medicine u KBC može uvek radi sticanja dopunskih znanja i veština da najavi svoje prisustvo dežurstvima lekara, može da poseti dijagnostičke i druge kabinete i prostorije.  Moramo pomenuti da Klinika za internu medicinu ima skoro sve grane tj. subspecijalističke discipline, kako bi se rad  tj. vežbanje odvijali  sadržajno i za studenta korisno.  Jednom rečju mogu se videti oboljenja i stanja širokog spektra koja se inače u specijalizovanim klinikama ređe viđaju. 
Od nastavnog osoblja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u KBC su stalno zaposleni: 
 • dr sci. Momčilo Babić – redovni profesor,
 • dr sci. Mirjana Krotin – redovni profesor
 • dr sci. Nikola Milinić – vanredni profesor
 • dr sci. Dragomir Marisavljević – vanredni profesor
 • dr sci. Branislav Milovanović -- vanredni profesor
 • dr sci. Miroslav Granić -- vanredni profesor
 • dr sci. Dragoljub Bilanović – vanredni profesor
 • dr sci. Tomislav Ranđelović – redovni profesor
 • dr sci. Dejan Nikolić – vanredni profesor 
 • dr sci. Nebojša Ivanović – docent
 • dr sci Srđan Dikić- docent.
 • dr sci. Darko Zdravković – asistent
 • dr sci. Branka Filipović –  klinički asistent
 • Planira se širenje uloge KBC u edukativnom prostoru medicine na Medicinskom fakultetu i u zemlji.  

  Trenutno se u KBC odvija nastava novouspostavljenog izbornog predmeta za drugu godinu medicinskih studija  „SAVREMENA BOLNICA“ .  

  Od nastavnika drugih visokoškolskih institucija u KBC su još zaposleni:

  • dr sci. Dragan Pavlović – vanredni profesor
  • dr sci. Vladimir Kovčin – vanredni profesor i Viši naučni saradnik
  • dr sci. Zoran Nestorović- vanredni profesor
  • dr sci. Ljudmila Stojanović je nosilac naučnog zvanja Viši naučni saradnik .
  • dr.sci. Vesna Malenković - docent


 
Zakoni...

Vodiči Dobre Kliničke Prakse

Vodiči...

Javne nabavke

Posetilaca na sajtu

We have 4 guests online

Za Zaposlene u KBC B.Kosa


Druge Ustanove...

Испитивање здравља србије

Zdravstveni Savet Srbije...

Untitled-2.gif