KBC Bežanijska kosa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dijagnostički centri

E-mail Print PDF

 

DIJAGNOSTIČKI CENTAR

OPIS

MAGNETNA REZONANCA

NAJVEĆI centar za magnetnu rezonancu na Balkanu

CT SKENER 64 NIJANSI

CT Skener 64 slice

ANGIOGRAFSKI CENTAR

 

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

 

ENDOSKOPSKI CENTAR

 

LABORATORIJA

Laboratorija KBC ''Bežanijska kosa'' počela sa radom 1956. godine kada i ustanova koja je u to vreme imala oko 500 postelja, a u njoj su se lečili tuberkulozni bolesnici. Ustanova je nosila naziv Gradska bolnica za grudobolne ''Bežanijska kosa'', pa su shodno tome u laboratorijskoj službi  uglavnom, rađene mikrobiološke analize i nekoliko osnovnih biohemijskih i hematoloških parametara. Šef laboratorije bio je Dr. Branko Simić, ftiziolog. U ovoj službi je  tada radilo ukupno 9 medicinskih radnika, od kojih 2 medicinska tehničara opšteg smera, 3 pomoćna medicinska radnika i 2 peračice. Biohemijske analize (urea, šećer, bilirubin i timol) radila je student farmacije Vera Poleti. Od aparata laboratorija je imala samo mikroskope, stari kolorimetar, centrifuge, tara vagu, sterilizator, autoklave, sušnice i termostate.Veoma brzo je stručni kolegijum ustanove shvatio da uvođenje najsavremenijih dijagnostičkih, terapijskih i operativnih metoda u tretmanu tuberkuloze pluća traži i dobru i savremenu biohemijsku i hematološku laboratoriju. Stoga je 1959. godine primljena diplomirani farmaceut Mr ph. Gordana Vranješević sa zadatkom da osavremeni i uvede veći broj biohemijskih analiza i parametara, pa je odmah i upućena na specijalizaciju iz medicinske biohemije. U cilju  unapređenja biohemijske dijagnostike, laboratorija je opremljena sa više aparata (spektrofometar, analitička vaga, plameni fotometar, aparat za elektrofortezu, gasni analizator, centrifuga za hematokrit, brojač krvnih elemenata i dr.). Podatak govori da je godine 1965. laboratorija je uradila 24.800 bakterioloških, 2.200 hematoloških, i 12.000 biohemijskih usluga. Određivano je 28 biohemijskih parametara. Tako je u ovoj laboratoriji među prvima uvedeno rutinsko određivanje gasnih analiza radi praćenja bolesnika jedinice  za intenzivnu megu, kao i za vreme kateterizacije. Kasnije brojni lekari i biohemičari iz Beograda i Srbije dolazili u ovu laboratoriju na obuku za rad na gasnom analizatoru. Ceneći ovo iskustvo 1969. godine stručnjaci ove laboratorije aktivno su učestvovali sa predavanjima na edukativnom seminaru za lekare specijaliste, koji je organizovala Interna B Klinika Medicinskog fakultetu u Beogradu.Za načelnika već oformljene Centralne laboratorije (biohemija, hematologija i mikrobiologija sa korpologijom) postavljena je 1973. godine mr ph. Gordana Vranješević, spec. med. biohemije.Obzirom na transformaciju ustanove u bolnicu opšteg tipa (Gradska bolnica ''Bežanijska kosa'') sa novim sadržajem rada, organizacijom, tehnologijom i ciljevima 1974. godine, proizilazi i transformaciju laboratorijske službe. Gradska bolnica ''Bežanijska kosa '' 1978. godine prerasta u KBC ''Bežanijska kosa''. U laboratorijskoj službi se uvode nove metode i postupci, a među prvima i sistematska i organizovana kontrola antikoagulantne terapije, sa ličnim kartonom, odnosno knjižicom, koju ambulantni bolesnik uvek nosi sa sobom. Zahvaljujući ovome, terapija se sprovodila i sprovodi, po više godina bez ijedne teže komplikacije. Ova laboratorija je među prvima uvela određivanje teofilina u krvi, što je i kliničarima omogućilo dobro vođenje terapije i prevenciju neželjenih toksičnih kardijalnih efekata.KBC ''Bežanijska kosa'' je 1979. godine uključena u urgentnu službu grada Beograda za oblasti hirurgije, traumatologije, urologije i interne medicine, što je uslovilo promene u organizaciji  laboratorijske službe i njeno dalje jačanje.Laboratorija dugo godina predvođena prim. mr. sci. Gordanom Vranješević je imala dva odseka: biohemijsko-hematološki (šef odseka mr Nela Šibalić, spec. med. biohemije) i odsek mikrobiologije sa koprologijom (šef odseka prim. dr. Dragoslav Sokolovski, spec.mikrob.). U laboratoriji rade 2 spec. mikrobiologa (prim. dr. Ljubica Radonjić i dr. Katarina Nikolić), 1 spec. med. biohemije (mr ph. Snežana Injac), 1 farmaceut na specijalizaciji (mr ph. Anđelka Žuvela), 2 diplomirana farmaceuta (mr ph. Olga Stefanović i mr ph. Lidija Memon), glavni laboratorijski tehničar (Olga Panić), 2 odgovorna laboratorijska tehničara sa višom školom, 24 laboratorijska tehničara sa višom školom, 24 laboratorijska tehničara sa SMŠ i 4 perača-spremača.Pored osnovnih aparata (centrifuge, mikroskopi, vage, autoklavi, sterilizatori, frižideri, fotometri, spektrofotometri sa i bez protočne kivete i sl.) laboratorija raspolaže sa savremenom opremom: 2 plamena fotometra, 2 brojača krvnih elemenata, analizator Monarch 1000, analizator Classic, aparatura za elektrofortezu itd. U laboratoriji se radi oko 70 biohemijskih i oko 30 hematoloških parametara. Godišnje se uradi oko 300 000 biohemijskih, 190 000 hematoloških i oko 80 000 mikrobioloških analiza.U laboratoriji svoj obavezni staž završila su 32 farmaceuta, a specijalizanti iz medicinske biohemije provode deo staža od jednog meseca do godine dana. Učenici medicinske škole, smer laboratorijskih tehničara, u ovoj laboratoriji obavljaju obavezne vežbe u III i IV godini.

LABORATORIJA IMUNOLOŠKA

U Imunološkoj laboratoriji se rade in vitro dokazivanja različitih bolesti, na nekoliko savremenijih uređaja ELISA-metodom se rade određivanja antitela na Helicobacter pylori (At na HBPY), antitransglutaminska antitela(aTG At), ds DNA At, antiglijadinska antiteta(aGL At IgG), anti-beta 2 glikoprotein IgG i IgM, antikardiolipin IgG i IgM, potom metod aglutinacije kojim se rade: reuma faktori (RF,Latex i Waaler-Rose), koji se rade i metodom nefelometrije, zatim:odredjuje se antistreptolizinski titar (ASO), a takođe i nefelometrijski i aglutinacijskom metodom. Metodom nefelometrije se radi određivanje C1 inaktivatora, potom IgG,IgA i IgM, ali i podgrupa ovih imuno-globulina; Metodom indirektne imunofluorescencije (IIF) određuju se dalje,različite vrste antitela usmerenih na glatke mišiće (AGMA), različite parijetalne strukture (APA), antinuklearna antitela (ANA), ali i "liver-kidney" antitela, LKM1, u dijagnostici autoimunih hepatitisa..

Na Unicap 100 Aparatu se određuje nivo alergen specifičnih IgE antitela na preko 30 različitih antigena, zatim grinje više vrsta,oko 10 vrsta polena korova,trave,drveća , potom na više vrsta alergena hrane,gljivica,životinjske peruti,ehinokoka,kao i na major antigenske determinante penicilina), čime se veoma uspesno zaokružuje na odeljenju postavljene dijagnoze ali pratimo i efekte alergen-specifične imunoterapije: jedino u Srbiji se ovde radi na istom mestu i in vivo i in vitro dijagnostika i praćenje alergija i efekata lečenja.

 

PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Služba za patološku anatomiju organizovana je i počela sa radom 16.10.1988. godine u prostorijama potkrovlja KBC. Prvi lekari su bili Prof. dr. Miroslav Oprić, Dr. Aranka Savić, Dr. Zorka Milovanović i Dr. Gordana Pupić.  Dr. Z. Milovanović i Dr. G. Pupić su 2001. godine otišle u Institut za onkologiju, a primljeni su  Dr. Miodrag Stojiljković i  Dr. Darko Babić tako da Služba sada ima četiri lekara specijaliste i jednog lekara opšte prakse. Načelnik Službe je Profesor dr. Miroslav Oprić.U laboratoriji rade laboranti Zorica Milićević, Ana Karamata, Lidija Burić i administrator Dragana Nedeljković kao i spremačica Danica Zdravković.Služba spada u vrhunske jedinice ove struke u zemlji i opremljena je savremenom opremom koja omogućuje maksimalno brzu obradu tkiva (tkivni procesor, automat za bojenje, rotacioni mikrotom). Služba poseduje i kriotom tako da se rade intraoperativne konsultivne biopsije (ex tempore). U službi se obrađuju sve vrste tkiva kao i citološki materijali. Organizovana je i laboratorija za imunihistohemiju te se rade sve imunohistohemijske analize koje su neophodne za obradu pacijenata na odeljenjima. Poseban segment Službe je arhiva koja se sastoji od arhive parafinskih blokova, mikroskopskih preparata, arhiva listi sa postavljenim dijagnozama. U službi postoje 6 kompjutera koji su povezani u lokalnu mrežu. U centralni kompjuter se unose nalazi iz listi. Lekari rade na najmodernijim mikroskopima marke Leitz, a posedujemo mikroskop opremljen video kamerom i fotoaparatom kao i kompjuterom u kome je program za image analizu. U službi patologije se godišnje obradi 5-6.000 biopsija. Materijal je onaj koji se dobija sa hirurških operacija ili endoskopskim biopsijama. Pregled analiziranih biopsija od osnivanja do danas 

1998

1999

2000

2001

818

3973

4833

5124

 

 

 

 

2002

2003

2004

2005

5159

4811

6065

5794

  

 

 

GENETSKA LABORATORIJA

 

TUMORSKI MARKERI

 

MELANOMA CENTAR

Zahvaljujući brzom napretku nauke i tehnologije i uz pomoć novog aparata za melanomoskopiju i melanomografiju (MolleMaxII TM) u okviru Melanoma Centra KBC Bežanijska Kosa, jedinstvenog na prostoru bivše SFRJ i Balkana, osnovanog 1999. godine uz mogućnost bolje i preciznije dijagnoze benignih i malignih tumora kože, značajno je povećan procenat ranog otkrivanja malignih promena na koži, a samim tim i u velikoj meri je povećan procenat petogodišnjeg preživljavanja operisanih pacijenata savremenim hirurškim metodama. Koristeći melanoskopiju, ručnim mikroskopom bez imerzije, sa uveličanjem od trideset puta, moguće je videti promene koje se nalaze ne samo na površini kože, nego i u sloju kože na granici između epiderma i derma, tj. mestu gde se nalaze ležišta melanocita. Slika promene se čuva automatski u memoriji kompjutera u okviru pacijentove galerije podataka i slika. Od 1999 godine pregledano je oko 25000 pacijenata iz cele zemlje, a otkriveno in situ oko 25% melanoma, koji su potom hirurški i drugim sredstvima lečeni, što predstavlja vrhunski rezultat. Lečenje melanoma može biti hirurško i konzervativno.

 

SKRINING MALIGNIH BOLESTI

Obrađen je posebno (vidi stavku TOP menija)

NEUROKARDIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Neurokardiološka laboratorija opremljena vrhunskom tehnologijom uključujući trenutno nasavremeniji i revolucionarni sistem za neinvazivni dijagnostički hemodinamski i neurokardiološki monitoring. Task Force sistem je trenutno poslednja reč nauke u ovoj oblasti i NASA ga koristi za testiranje kosmonauta u centru u Hjustonu. Neurokardiološka laboratorija je jedinstvena u Evropskim pa i svetskim okvirima jer je objedinila više centara na jednom mestu: centar za aritmije, infarkt miokarda, srčanu insuficijenciju, hipertenziju, krize svesti i nelinearnu dinamiku u kardiologiji, laboratoriju za autonomni nervni sistem u neurologiji i centar za kliničku farmakologiju. Laboratorija je jedna od najopremljenijih u Evropi, nacionalni je centar i jedinstvena u Jugoistočnoj Evropi. U rad laboratorije je uključeno oko 50 vrhunskih stručnjaka iz raznih oblasti medicine koji se praktično bave rešavanjem ključnih problema u kliničkoj medicini, korišćenjem fizike i matematike u analizi bioloških signala. Naučne oblasti i programi koji se izvode u Neurokardiološkoj laboratoriji se odnose na: Kardiologiju: predikcija kardiovaskularnog mortaliteta kod infarkta i ostalih bolesti, dijagnoza sinkope, ispitivanje hemodinamskog odgovora na lekove, neinvazivno merenje krvnog pritiska i hemodinamskih parametara, terapijska observacija nakon ugrađivanja pace makera, primena u intezivnim negama, evaluacija autonomnog nervnog sistema i barorefleksnog senzitiviteta, observacija pacijenata sa transplatiranim srcem i dr. Neurologiju: evaluacija autonomnog nervnog sistema u svim neurološkim bolestima, dijagnostika autonomne neuropatije i barorefleksnog senzitiviteta, dijagnoza sinkope i analiza perfuzije mozga primenom slobodnog kanala za transkranijalni dopler. Pedijatriju: dijagnoza uzroka sinkope kod dece i diferencijalna dijagnoza u odnosu na epilepsiju. Nefrologiju: opservacija pacijenata na dijalizi, prevencija dijalizne hipotenzije, kalkulacija hemodinamskih parametara, dijagnoza uremijske neuropatije i dijabetične nefropatije na osnovu rasta totalne periferne rezistencije, prepoznavanje nestabilnih hipertenzivnih pacijenata, evaluacija odgovora na vazoaktivne lekove. Dijabetologiju: rana dijagnoza dijabetesne nefropatije i neuropatije, evaluacija autonomnog nervnog sistema i barorefleksnog senzitiviteta, dijagnoza sinkope, merenje hemodinamskih parametara. Urologiju: dijagnostika organskih uzroka erektilne disfunkcije. Gastroenterologiju: iritabilni kolon, ulcerozni kolitis, gastroezofagealni refluks, ciroza jetre, farmakologija. Pulmologiju, sleep apnea, astma, farmakologija. Farmakologiju: novi način ispitivanja hemodinamskog odgovora na primenu lekova. Onkologiju: testiranje kardiotoksičnosti citostatika.Homeopatiju i akupunkturu: testiranje odgovora autonomnog nervnog sistema na stimulaciju i homeopatske lekove. Sportsku medicinu: testiranje kardiovaskularnog rizika kod sportista. Naučnoistrazivački aspekti su veoma značajni i odnose se na saradnju sa poznatim laboratorijama u svetu.

 

 

 

 
Zakoni...

Vodiči Dobre Kliničke Prakse

Vodiči...

Javne nabavke

Posetilaca na sajtu

We have 4 guests online

Za Zaposlene u KBC B.Kosa


Druge Ustanove...

Испитивање здравља србије

Zdravstveni Savet Srbije...

Untitled-2.gif